Milujeme technologie již od roku 2009

COIN TIMER


Potřebujete spínat spotřebiče, jako placenou službu? Je tu COIN TIMER. Vhodný pro ubytovny, kanceláře, společenské místnosti, firmy, ale i pro soukromníky. Je možné spínat jakýkoli spotřebič do max příkonu 3600W (dle spínacího relé). Zařízení se sestává s displeje a desky elektroniky řízené mikropočítačem Atmel a spínací jednotky. Ovládání je jednoduché, bezobslužné a v daném případě se spouští pouze vhozením mince.

Coin timer
Coin timer

Princip ovládání :
Nejprve se rozhodneme, kolik bude stát daná služba a jak dlouho bude trvat.
– cena služby – jeden impuls – je dán nastavením mincovního přístroje a to v základním provedení 5 – 20 Kč.
– délka služby – čas – se nastavuje po jedné minutě v rozmezí 1-31 minut.

Příklad :
Chceme pustit zákazníkovi např. vařič na 10 minut za cenu 5,- Kč.
– nastavíme na mincovním přístroji cenu 5,- Kč / impuls
– na desce elektroniky nastavíme čas 10 min – dle tabulky Jumper 2 a 8
Vhozením mince se na displeji objeví čas 10minut a postupně se odečítá vnitřními hodinami. Jakmile dosáhne času 1 minuta do konce, pípne a další odečítání je již po jedné sekundě. Po dokončení času se objeví na displeji 0 a relé odpojí napájení spotřebiče. Kdykoli, i během odčítání, ale můžeme vhodit další mince a čas se nám prodlouží. V tomto případě se na displeji objeví čas 10 minut po vhození 5Kč mince nebo 20 min po vhození 10Kč mince (ale i dvou pětikorun), nebo 40min po vhození jedné dvacetikoruny.

Princip činnosti :
Srdcem časovače je – kromě mincovního přístroje – jednočipový mikroprocesor Atmel, který řídí veškerou činnost a to jak dvoumístný displej pracující v mutiplexním režimu, tak i časování dle tabulky, tlačítek a LED diody. Časovač má vlastní spínaný zdroj.
Význam ovládacích prvků :
– K1 napájecí konektor 6-35V odběr cca 20mA
– K2 LED dioda kontrolka činnosti
– K3 externí tlačítko STOP vypnutí spotřebiče – nulování času
– K4 výstup pro spínací jednotku
– K5 vstup od mincovního přístroje

Coin timer
Coin timer

Nastavení času :
J1=1min J2=2 min J3=4min J4=8min J5=16min
Čas se nastaví součtem těchto časů zasunutím příslušného Jumperu – celkem tedy 1 – 31 minut.
CENA – stavebnice . . . . . . 590,- Kč plus DPH . . . ( bez mincovního přístroje )
CENA – komplet . . . . . . . . 990,- Kč plus DPH . . . ( bez mincovního přístroje )

Pro více informací o produktu, ceně a možnostech dodání je nutné se domluvit e-mailem či telefonicky.