Usměrňovač k panelovému přístroji

Často dostáváme otázky, jak měřit střídavé napětí nebo proud pomocí digitálního panelového měřidla. Všechny dostupné typy jsou na bázi jednočipového obvodu typu ICL710x , měří pouze stejnosměrné napětí a mají stejnou citlivost i počet zobrazovaných míst – tedy 199,9 mV. Není tedy možné s nimi měřit střídavá napětí. Jejich velkou nevýhodou, je potřeba externího zdroje, odděleného od měřeného napětí.

AC meter

K tomu slouží tento příspěvek – Usměrňovač k DMM.

Základní část je malá destička, která zesiluje a usměrňuje jakékoli střídavé napětí – dle nastavení či vstupního děliče, a to od 1mV do 600V. Tento článek popisuje měření střídavého napětí 0 – 199,9V. Ukázka nevýhody 3,5 místného displeje – bylo potřeba měřit pouze 0-30V.

Usměrňovač potřebuje kladné i záporné napětí +- 9-12V. Zdroj není řešen, je použito napájení ze zařízení, kde už je.

Z mnoha zkušebních usměrňovačů, které byly vyzkoušeny, je toto asi nejjednodušší a nejpřesnější. Je natolik jednoduché, že není třeba jej popisovat.
Základní rozsah se volí vstupním děličem R1, R2 a zisk se nastaví trimrem P1. Nula se nastavuje trimrem P2. To je vše.

PCB_USMSch_USM

 

info na vyžádání