Představujeme aquabary, výdejníky vody

Aquabar nebo také výdejník vody je zařízení, které zajišťuje výdej pitné vody. Kromě názvu Aquabar (česky výdejník) se dnes můžeme setkat také s názvy Dispenzor nebo Aquamat.

Výdejníky vody – aquabary dodávají nejen chlazenou vodu v rozmení 5 až 10°C, ideální pro dodržení pitného režimu, ale zároveň dodá i horkou vodu v rozmezí 85 až 94°C, vhodnou pro přípravu čaje, kávy a také rozpustných, instantních polévek. Některé chladící soustavy výdejníků nemají klasické kompresorové chlazení, ale elektronické s použitím Peltierova článku, se kterým však nelze dosáhnout tak nízkých teplot vody. Třetím a zároveň nejjednoduším typem pak jsou aquabary, které nemají chladící soustavu a dodávají tak pouze vodu v pokojové teplotě. Nezapomínáme na pravidelnou výměnu uhlíkového filtru.

 

Přehled typů aquabarů – výdejníků, podle typu chlazení:

kompresorové
(5 až 10°C)
elektronické
(12 až 15°C)
žádné
(pokojová teplota)
Stolní barel ano ano ano
Stolní na vodovodní řád ne ne ne
Podlahové na vodovodní řád ano ano ano
Podlahové barel ano ano ano

Aquabary – výdejníky se dále rozdělují na stolní a podlahové. Podlahové výdejníky – aquabary se dále ještě dělí na aquabary barelové nebo s připojením na vodovodní řád. Naše firma se z důvodu vyšší hygieny a komfortu zaměřuje převážně na typy podlahové s připojením na vodovodní řád. Jeho velkou předností je stále čistá a čerstvá voda, na rozdíl od barelů, které mají své přísné podmínky používání.
Podlahové aquabary – výdejníky vody

Každý aquabar potřebuje pravidelnou hygienickou údržbu. Údržba výdejníků je jedna z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje nejen jeho vzhled, ale i kvalitu vody. Výdejníky na vodovodní řád vyžadují velmi málo. Pravidelná údržba spočívá ve výměně uhlíkového filtru v intervalu 5 až 6 měsíců a celkové sanaci v intervalu 12 až 15 měsíců. Tuto činnost zajišťujeme smluvně, včetně prodeje uhlíkového filtru a připojovacích dílů – fitinek.
Stolní aquabary – výdejníky vody

Pro více informací o nabídce naší firmy navštivte sekci určenou pro aquabary a výdejníky. Nabízíme prodej, pronájem i servis.