HW Reset po 24 hodinách – One Day Reset

Nabízíme HW zařízení, které dokáže s vysokou přesností generovat RESET impuls po každých 24 hodinách. Zařízení vzniklo z požadavku bezobslužného prostoru s kamerami, které čas od času “zamrzly”. Byla nutná osobní návštěva a provedení Resetu.

Zařízení je řízeno krystalem 32,768 Khz a děleno děličkou (IO 4521). Z výstupu Q21 se odebírá impuls 64 sec (32/32) a následující dělička (IO 4040) má pomocí diod nastaven dělící poměr 675. Tím dostaneme na výstupu čas 43 200 sec.

Tento čas byl zvolen z důvodu nastavení času Resetu na noční hodinu. První Reset impuls přijde po 12 hodinách a teprve další již chodí po 24 hodinách. Můžeme ji tedy instalovat např. ve 14:00 hod odpoledne a od té doby budou následovat Reset impulsy každou noc v 02:00.

Následující obvod IO 4013 vytváří vlastní Reset impuls. Zde je čas sepnutí relé nastaven na 32 sec. Rozpínací kontakt tohoto relé přeruší napájení daného zařízení. Pak se napájení zase obnoví a vše se opakuje pravidelně po 24 hodinách.

Spotřeba je natolik malá – cca 12mA – že lze elektroniku zařízení napájet z 9V destičkové baterie, jako ochrana před výpadkem nejen sítě, ale případně i UPS. Baterie by byla připojena přes diodu k výstupu regulátoru 78L09. Tím by se zabránilo změně opakování Resetu. Frekvence byla nastavena kondenzátory na přesných 32768 Hz pomocí čítače. I když zde je ale přesnost druhořadá, podařilo se nastavit čas s přesností jedné vteřiny za den.

CENA – stavebnice  .  .  .  .  .  . 400,- Kč plus DPH

CENA – komplet .  .  .  .  .  .  . 590,- Kč plus DPH

info na vyžádání

Reset24